تا حالا به یه باغ پر از گل های خوشگل فکر کردید ؟

یه باغ که کافیه اراده کنید و کلی گل های رنگارنگ و زیبا سبز شه ؟!!

خب...کافیه وارد صفحه زیر بشن و ببینین چه اتفاقی می افته !!

http://ce.sharif.edu/~mohammad_hosseini/flower_field.swf


راستی... جالبتر اینه که در این صفحه سیاه،  Mouse رو   Drag کنید...