یه روز خواب عجیبی دیدم. دیدم که پیش فرشته هام و به کارهای اونا نگاه می کنم.

هنگام ورود، دسته بزرگی از فرشتگان رو دیدم که سخت مشغول کارند و تند تند نامه هایی رو که توسط پیک ها از زمین می رسند، باز می کنند و آنها را داخل جعبه می گذارند. از فرشته ای پرسیدم: شما چکار می کنید؟ فرشته در حالی که داشت نامه ای را باز می کرد، گفت: اینجا بخش دریافت است و ما دعاها و تقاضاهای مردم از خداوند را تحویل می گیریم.

 کمی جلوتر رفتم. باز تعدادی از فرشتگان را دیدم که کاغذهایی را داخل پاکت می گذارند و آن ها را توسط پیک هایی به زمین می فرستند.

 پرسیدم: شماها چکار می کنید؟ یکی از فرشتگان با عجله گفت: اینجا بخش ارسال است، ما الطاف و رحمت های خداوند را برای بندگان به زمین می فرستیم.

کمی جلوتر رفتم و یک فرشته را دیدم که بیکار نشسته. با تعجب از فرشته پرسیدم: شما چرا بیکارید؟

فرشته جواب داد: اینجا بخش تصدیق جواب است. مردمی که دعاهایشان مستجاب شده، باید جواب بفرستند ولی فقط عده بسیار کمی جواب می دهند.

از فرشته پرسیدم: مردم چگونه می توانند جواب بفرستند؟

فرشته پاسخ داد: بسیار ساده، فقط کافیست بگویند: خدایا شکرت.

واقعاْ وقتی دعامون مستجاب میشه چند نفرمون خدا رو شکر می کنیم؟!!!