چند وقت پیش می خواستم مقاله ای در باب تکرار تاریخ بنگارم. چون عزم تحقیق نمودم و رو بر تارکده ی وب کردم، چیزی عاید نشد جز تعیین مصادیقی از تکرار تاریخ که نویسنده در آن ها به میل خود و با پذیرش فرض تکرار تاریخ اقدام به مقارنه سازی در زمینه ی تاریخ کرده بود. اکثر این مقارنه سازی ها برای اثبات مطلب مورد نظر نویسنده بود و از یک دیدگاه چندان وجاهت منطقی نداشت. من به علت قلت علم، لب از سخن گفتن در این مقال فرو می بندم که ن و القلم و ما یسطرون. لیکن بی مناسبت نمی بینم مقاله ای را به پیوست آورم در باب سردار سپه رضاخان قلدر که چندی است به دستم رسیده است. این مقاله بدون شرح است و مقارنه سازی ها بر عهده ی خواننده می باشد. تنها می خواهم این نکته را یادآوری کنم که به فرموده ی مولایم علی(ع) تاریخ را به گونه ای مطالعه کنیم که گویی در میان مردمان گذشته می زیییم که به نظرم هدف از این همه بحث تاریخی در قرآن نیز همین است.
فیه آیات لقوم یتفکّرون 
متن مقاله را می توانید از اینجا دانلود کنید.