یادم می آید اولین باری که به طور جدی با مسئله شهادت رو به رو شدم  سال کنکور بود. یادم می آید ایام حمله ی اسرائیل به لبنان بود، محسن رضایی را آورده بودند توی گفت و گوی ویژه ی خبری تا اوضاع را تحلیل کند. حاج محسن که من تحلیل های نظامی او را مورد وثوق می دانستم پیش بینی کرد که تا سه چهار ماه دیگه و بعد از فارغ شدن آمریکا از لبنان و عراق، حمله به ایران آغاز خواهد شد و نیز آمادگی خویش را برای دفاع از کشور اعلام کرد. من شب خوابم نمی برد، با خودم کلنجار می رفتم می گفتم اگر جنگ بشود چه خواهی کرد؟ خاطرات اردوی جنوب را به یاد می آوردم، حرف های پدرم را که می گفت آنهایی که رفتند و شهید شدند واقعاً از بقیه متمایز بودند را به یاد می آوردم، به یاد می آوردم که دفاع از کشور واجب عینی است و ... و این شد که من عزم شهادت و جهاد در راه خدا کردم . داشتم حتی فکر می کردم که مادرم را که چونین پروانه وار عاشق شمع وجودی من است را چگونه قانع کنم و رضایتش را جلب نمایم. اما خوشبختانه یا بدبختانه توفیق ابتلا و آزمون از من گرفته شد و اتفاق خاصی نیفتاد. من هم موضوع شهادت را از یاد برده بودم تا اینکه امروز یک ویدئو از جان دادن  یکی از جوانان در حوادث اخیر را دیدم (من از به کار بردن واژه شهادت بیم دارم زیرا در قرآن خداوند متعال فرموده نگویید فلانی شهید شد زیرا که تنها خدا می داند چه کسی شهید است و چه کسی نه). اصولاً من آدم رقیق القلبی هستم و طاقت دیدن چونین صحنه هایی را ندارم. با دیدن این صحنه ها ناخودآگاه یاد شهادت افتادم و اینکه این جوان واقعاً در لحظات آخر به چه می اندیشیده؟ در آن لحظه ای که مرگ بر انسان یقین می شود یا به قول قرآن اذا بلغت الحلقوم چه حسی داشته؟ آیا فی روحٍ و ریحان بوده و فرشتگان او را سلام می دادند یا او فریاد واحسرتا سر می داده؟ 
خیلی خوب است ایقان به شهادت ولی شناسایی حق و روش مبارزه با باطل در این دوره و زمان و با التقاط حق و باطل واقعاً برایم سخت شده است. واقعاً بیایید فکر کنیم چند نفرمان حاضریم به خاطر ایمان و عقیده ، جانمان را فدا کنیم؟ آیا واقعاً صاحب چنان ایمان و عقیده ای هستیم که بخواهیم برایش از عزیزترین و با ارزش ترین سرمایه امان یعنی جانمان مایه بگذاریم؟ 
برای اینکه جزو اصحاب امام حسین (ع) باشیم ابتدا باید راه امام را بشناسیم و سپس در راهش چنان ثابت قدم شویم که به نقطه ی رهایی دست یازیم.
یا حسین مددت یدی الیک...
------------------------------------
فیلم را می توانید از اینجا دانلود کنید.