پس از تصویب تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی، و گذار از کش و قوس های فراوان و مقاومت و ممانعت قوه قضائیه، سر انجام با دخالت مقام رهبری تفحص آغاز شد.

 این مهم از سازمان بازرسی که همزمان هر دو قوه قضائیه و مجریه را بررسی می کرد آغاز و متاسفانه به همان ختم شد! کار با 124 پرونده به نیت 124 هزار پیامبر و با قصد قربت آغاز و متاسفانه در نطفه خفه شد!

  این تخلفات قبلاً توسط روسای سازمان بازرسی وقت گزارش و بایگانی راکد شده بود! قبل از پالیز دار بازرسی خبرگان رهبری هم به این پرونده ها سرک کشیده بود و نه تنها به جایی نرسید بلکه محققین گرفتار شدند! بعد از آن ها کمیسیون اصل نود هم گزارشی می دهد که به بایگانی تاریخ می پیوندد!  ظاهراً همه به دیوار سربی برخورده اند! پالیزدار آخرین قربانی است که آنچه نباید ببیند دیده است! احمدی نژاد هم شعار می داد اما وقتی وارد این میدان شد، دید که مبارزه با مفاسد دست های پاک می خواهد! و کار او نیست!

 به هر حال گزارش کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در 81 صفحه تنظیم و درکمیسیون مجلس قرائت شد و به فراخور فرصت خلاصه آن در صحن علنی نیز در واپسین روز مجلس هفتم قرائت شد.در واقع پس از تصویب طرح تحقیق و تفحص قرائت گزارش الزامی است و اطلاع از نتایج تحقیق نمایندگان ملت، حق مردم است.

  نمی دانم چرا به واسطه این تفحص پالیزدار به زندان می افتد و هر کسی که کوچکترین ارتباط را با او دارد بازداشت می شود و چهار نماینده عضو کمیته تحقیق و تفحص به دادگاه احضار می شوند و صدایی از مجلسی ها در نمی آید، نکند همه آلوده ایم!!  نمایندگان ملت را چه شده است؟ چرا گزارش روسای وقت سازمان بازرسی مسکوت ماند؟ چرا گزارش بازرسی خبرگان رهبری به نتیجه ماند؟ چرا گزارش کمیسیون اصل نود بی حاصل بایگانی شد/ و چرا گزارش پالیزدار نه تنها به فراموشی سپرده شد، مسئولین کمیته هر کدام به سوراخی خزیدند و دم بر نیاوردند؟

  مردم نامحرم نیستند، در فروش اموال بیت المال اطلاع رسانی حق مردم است، گزارش تحقیق و تفحص نباید بایگانی شده و باید پاسخ این پیگیری به طور شفاف به اطلاع همه برسد.

 لینک فایل pdf گزارش کامل 

http://rapidshare.com/files/241849554/000000000001294.pdf