من همیشه عادت دارم موقع خوندن قرآن به معانی اش توجه کنم البته از تفسیر به رای بیزارم ولی در حد بضاعت خودم سعی می کنم برخی مفاهیم را استنباط کنم. خدا خودش مرا از آفت قشری بودن رهایی بخشد.سعی دارم از این پس بعد از خواندن قران که هر شب بعد از نماز انجام می گیرد برخی نکاتی را که به ذهنم می رسد بیان کنم لطفاً نقدم کنید.
آیات 70-78 سوره ی بقره:
توی این آیات یه نکته ی جالب توجه وجود داره: بزرگان قوم بنی اسرائیل خودشون رو شدیداً پیرو خدا معرفی می کنند ولی در باطن به اون ایمان ندارند. از همین جهته که هی از فرمان الهی طفره می رن و بعد از اجرای حکم الهی و قربانی کردن بقره ی مورد اشاره خداوند، در دل ناراضی اند. اونها در میون مردم خودشون رو مومن معرفی می کنند(اونهم از نوع گنده مومن!) ولی در خفا نیت اصلیشون رو اعلام می کنند و به سبب منافع مادی ظاهر سازی می کنند . ضمناً جالبه که همدیگه رو به خاطر گفتن برخی از حقایق الهی در بین مردم مواخذه می کنند. حرف هایی که باعث میشه بعداً مردم بر اساس اونها در ماهیت اونها شک کنند و برخی چیزها رو از اونها مطالبه کنند.
---------
در مورد قتل خانم ندا آقا سلطان: در این آیات به ماجرای قتلی اشاره میشه که توسط سران بنی اسرائیل انجام شده بوده ولی گردن نمی گرفتن و دیگران رو متهم می کردن. که با عنایت الهی و با زدن خون آن " بقره " به جسد مرده، مرده زنده میشه و حقیقت رو آشکار می کنه. حالا انگار خدا  در این زمانه هم باید در مورد قتل خانم آقاسلطان  یه بقره ای چیزی نازل کنه تا حقیقت مشخص بشه. البته خدا خودش وعده داده که در مورد چیزهایی که در مورد آنها اختلاف می کنیم در آخرت قضاوت خواهد کرد.