یادم هست بچه ها از هر دو طیف می گفتند بگذارید مهر برسد تا نشان طرف مقابل بدهیم یک من ماست چقدر کره دارد! در روزهای بعد از انتخابات شاهد شکاف عمیقی بین بچه ها بودم بچه ها دیگر طاقت تحمل یکدیگر را نداشتند این شکاف با درگیری فیزیکی بچه ها و ماجرای اسپری فلفل و شکسته شدن حفاظ دانشگاه به اوج خود رسید در جریان الله اکبر گویی ها و راپورت های بعد از آن هم که قضیه بیخ پیدا کرد. نمود این شکاف این شد که در فیس بوک گروه I hate Sharif University's basij  شکل گرفت که اتفاقا تعداد زیادی از دوستان را می شناسم که در آن عضویت دارند. من نگرانی خویش از این شکاف را با دوستانم از هر دو طیف در میان می گذاشتم و انصافاً عاقبت اندیشان دو طیف خطر این شکاف را به درستی دریافته بودند. در این میان مسئولین امر که می بایست به تلطیف فضای دانشگاه کمک کنند متاسفانه با رویکردی غیرمسئولانه دانشگاه را خواسته یا ناخواسته به سمت تشویش و دو دستگی هرچه بیشتر سوق می دهند گفت و گوی حسینعلی علیخانی دبیر شورای مرکزی کمیته انضباطی وزارت علوم با خبرگزاری مهر را از اینجا بخوانید.

دید میلیشیا گونه ی ایشان به فرزندان شاهد و ایثارگر با بیان این جمله که "علاوه بر این در دانشگاهها بیش از 100 هزار دانشجوی شاهد و ایثارگر هستند که این افراد سربازان امام زمان هستند و در کنار سایر دوستان مانع از این می شوند که آشوب و تنشی در دانشگاهها به وجود آید از این رو جای هیچ نگرانی وجود ندارد." مشهود است.این سخنان توهینی است به دانشجویان شاهد و ایثارگر و باعث به وجود آمدن دید منفی به آنها در دانشگاهها می شود. راستی سربازان (گمنام) امام زمان شما را یاد چیزی نمی اندازد؟ طرح افزایش سهم بسیج و واگذاری سهمیه ی 60 درصدی ایثارگران به بسیج که کلی سر و صدا به پا کرد و این سخنان مرا سخت نگران می کند که گویا مسئولین گمان می کنند با ایجاد میلیشیا و ساختارهای وابسته و حضور حداکثری آن ها در دانشگاه ها می توانند فضا را کنترل کنند. این تاکتیک شکست خورده است چه آنکه انقلاب فرهنگی اول نیز به اعتراف طراحان آن چون سروش و زیباکلام شکست خورده است. زیرا به قول دوستان پس از مدتی شاهد رشد "قارچ های سمی" در دانشگاه ها بودیم که آفرینندگان حادثه 18 تیر بودند. جالب تر آنکه عده ای از دوستان تازه از راه رسیده بی اعتنا به تجارب اسلاف خویش دم از انقلاب فرهنگی دوم در دانشگاه ها در راستای پاکسازی فضای دانشگاه می زنند که البته بعید نیست اگر متصدیان وزارت علوم همین افراد حال حاضر باشند  این ایده ی شوم رنگ واقعیت به خود بگیرد. پس بدین ترتیب نه تنها باید شاهد انقلاب فرهنگی دوم و سوم و ... باشیم بلکه باید همواره عادت کنیم که مسائل کشور را به زور و با پاک کردن صورت مساله حل بکنیم.

نکته ی دیگری هم که وجود دارد این است که ایشان شعور دانشجویان این کشور را که زمانی نور چشمی های مملکت و امید کشور بودند را به سخره گرفته است.آنجا که می گوید:"اگر برخی سیاسیون دانشجویان را تحریک نکنند که در خارج از دانشگاه حرکاتی را از خود نشان دهند اتفاقی را شاهد نخواهیم بود." یا "برخی سیاسیون هستند که حرفی یا شعاری می زنند که دانشجوی ما را دچار غفلت می کند." و نیز "هیچ اتفاقی در آغاز سال تحصیلی جدید نمی افتد مگر اینکه چنین موضوعی از طرف رسانه های بیگانه کشورهایی مانند انگلیس، آمریکا و ... القا شود." یعنی به عبارت دیگر دانشجو خودش توان تحلیل مسائل را ندارد و چون عروسک خیمه شب بازی است که بازیچه ی برخی سیاسیون و نیز رسانه های بیگانه است. این بدترین توهینی است که می شود به یک موجود ذی شعور کرد. اگر کسانی که بر ضد شما سخن می گویند را عمال آمریکا و اسرائیل و ... می دانید و می پندارید که آن ها شست و شوی مغزی شده اند به طرف مقابل هم حق دهید که افرادی که در حمایت از شما سخن می گویند عمال شما و افرادی که توسط رسانه های شما شست و شوی مغزی شده اند قلمداد کنند.

البته ایشان اطمینان دارند که مهر ماه اتفاقی نخواهد افتاد و نیز اصلاً وزارت علوم گارد نگرفته است! ولی مومن! باید همیشه هوشیار باشد.

البته ایشان به پشتوانه ی خودشان هم اشاره کرده اند وقتی می فرمایند:"امسال نیز قدرتمندتر با توکل به خدا و با پشتیبانی مقام معظم رهبری به تکلیف خود عمل می کنیم و اگر ناهنجاری اتفاق افتاد رسیدگی خواهیم کرد." که جای بسی تامل دارد.