اگر غم لشگر انگیزد  که ترم ما به هم ریزد × من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم

ملت غیور و همیشه در صحنه ی CE 

اینک که شاهد درد و رنج عزیزانمان در تنگای انتخاب واحد هستیم و ندای هل من ناصر ینصرنی از لبان خشکیده و روزه دار بنده ای ستم دیده و مستکین همچون حاج داوود شیخان سودانی ارواحنا للهجة اصفهانیته فدا تراوش نموده است و دل همه ی مسلمین عالم را به درد آورده است. بر همگان یاری ستم دیده و دفع ستم واجب عینی محسوب می شود. حوادث بعد از انتخاب واحد موجب شد تا عیار دانشجو در نزد صاحبان زر و زور معلوم گردد. در این فتنه ها و حوادث بعد از انتخاب واحد بسیاری از خواص مردود شدند.

تاریخ چندین و چند ساله ی CE بسیار از این فتنه ها به خود دیده است و همواره امت همیشه در صحنه CE با حضور به موقع خود در بزنگاه های تاریخی  موجب شکست نقشه های دشمنان و کوردلان فتنه جو شده اند. اینک و در این برحه ی تاریخی نیز، پاسخ صریح و قاطع امت CE به برژوای دانشکده ضروری می نماید. در همین راستا و در اثر مشورت با جمع کثیری از دلسوزان و روشنفکران دانشکده تصمیم شد این مهم در قالب تشکیلات جنبش CE(جسی) پیگیری شود. جنبش CE تشکیلاتی فراجناحی و فراحزبی است و حتی مقولات رنگی نیز برای همه گیر شدن جنبش از آن حذف شده است. برای تغییرات در ساختار بروکراتیک دانشکده ابتدا می بایست تغییر در فرد فرد جامعه ی بزرگ CE صورت بگیرد و ذهن بیمار و استضعاف پذیر دانشجویان تغییر پیدا بکند و این مهم محقق نمی شود مگر در اثر نزدیکی و ارتباطات تنگاتنگ اعضای این جامعه ی بزرگ. در ابتدا هر یک از اعضای خانواده ی بزرگ CE می بایست در قالب گروه دوستان و نزدیکان اقدام به افزایش صمیمیت و همگرایی بکند و این ارتباطات را تقویت نماید و در قدم بعدی اقدام به روشنگری و کار فکری در قالب این هسته های کوچک بکند. هسته سازی برای جنبش از این رو ضروری است که در اثر برخورد و حذف برخی از این هسته ها توسط زورمداران و اقتدارگریان،  این شجره ی طیبه از هستی ساقط نگردد و در قالب سایر هسته ها به رشد و نمو خود ادامه دهد. پس از شکل گیری این هسته های مقاومت، گام بعدی همگرایی این هسته ها در راستای تحقق خواسته های جنبش مدنی دانشجویان برای تشکیل نهادهای مدنی دانشجویی برای اعمال نظارت بر کار نهادهای اجرایی و اعمال اراده ی دانشجویان در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری هاست. در حال حاضر زورمداران با نادیده گرفتن فصل سوم از منشور میثاق نامه ی دانشگاهیان  که حق حاکمیت را صراحتاً به دانشجویان داده است سعی در از بین بردن دانشجوئیت دانشکده دارند. زورمداران با بهانه های مالیخولیایی و دون کیشوتی سعی در سرکوب هر گونه صدای مخالف دارند. بر ماست تا در این زایشگاه تاریخ وظیفه ی شرعی و انسانی خود را در راه استیفای حقوق دانشجویان به انجام رسانیم تا آیندگان نگویند شرم باد این برنایان کانا را.  بخشی از خواسته های جنبش CE(جسی) به شرح زیر می باشند:

1- بازگشت به اصول اساسی میثاق نامه ی دانشگاهیان و توجه به ظرفیت های مغفول آن

2-  تشکیل نهادهای مدنی دانشجویی برای اعمال اراده ی دانشجویان در تصمیم سازی های دانشکده.

3- ابطال انتخاب واحد و رسیدگی به شکایات دانشجویان در قالب هیئت ویژه ی رسیدگی به اعتراضات

4- آزادی اکانت همه ی دانشجویان در بند برای انتخاب واحد.

5- جذب هیئت علمی و رساندن نسبت استاد به دانشجو به استانداردهای جهانی.

6- اصلاح سیستم رندم دهی به دانشجویان و توزیع عادلانه ی رندم.

7- ارائه ی بی قید و شرط واحدهای مورد نیاز برای دانشجویان.

جنبش CE(جسی) در آستانه ی روز جهانی قدس از عموم ملت همیشه در صحنه ی CE می خواهد تا با حضور گسترده ی خود در راهپیمایی روز قدس مشت محکمی بر دهان امپریالیسم جهان خوار بکوبند و به همه ی جهانیان این پیام روشن را بدهند که اینجا تجمعات آزاد است و هر کس حق دارد در این تجمعات با آزادی به بیان دیدگاه ها و خواست های خود بپردازد.

جسی(جنبش CE)

----------------------------------------------------------

پ.ن: فارغ از هرگونه شوخی و طنز و فکاهی. یکی از اصلی ترین دلایل مشکل بچه ها برای انتخاب واحد کمبود اعضای هیئت علمی دانشکده است. با حساب سرانگشتی که دوستان انجام داده اند با توجه به ظرفیت دروس ارائه شده و تعداد دانشجویان به طور میانگین در هر ترم 2.85 واحد دانشکده ای  به دانشجویان میرسه.

تا به حال مسئولین دانشکده کمبود جا و امکانات رو برای عدم جذب هیئت علمی بهانه قرار می دادن ولی با رفتن به دانشکده ی جدید این بهانه از بین میره ولی خطری که احساس میشه اینه که مسئولین آن طور که باید پیگیر این مسئله نباشن فلذا به وجود آمدن یه موج اعتراضی از طرف دانشجویان برای جذب هیئت علمی ضروری به نظر میرسه.