امروز بعد از مدت ها پدر سبب خیر شد تا یه سری به بهزیستی بزنیم. داخل که شدم چند تا شون که توی حیاط بودند اومدند طرف من و با من سلام و احوالپرسی کردند. چنان مهربان و صمیمی و با صفا بودند که آدم باورش نمی شد. آخه ممکنه آدمی که جامعه این قدر در حدش بدی کرده و اون رو طرد کرده، اون هم اکثراً به دلایل واهی  این قدر  نسبت به منی که جزوی از این جامعه ی لعنتی مدرن و خانواده های متجدد هستم خوب و مهربون باشن. اون ها بزرگوار بودن و من کوچیک. من گدای محبت بودم و اونها ساقی می ناب محبت. اونها نیازی به ما نداشتن نه به اطعمه و اشربه ی ما و نه به کمک های مالی ما و نه حتی به محبت کردن های ما. مگر نشنیده اید که خدا هم نشین دل های شکسته است و چه استغنایی بالاتر از هم نشینی با من هو غنی حمید. خداوند از سلسبیل محبتش چونان آنان را سیراب کرده است که این شاهان درویش نما هر از گاهی جامی نیز بر رهگذران سبیل حیات می دهند تا شیرینی شهد محبت را بچشند. آری این چنین است ای برادر، در روزگار غدار امروز که از هر طرفش بوی خدعه و نیرنگ و فریب می آید و تا جایی که چشم کار می کند سفیهانی عاقل نما دیده می شوند و در روزگاری که سرکنجبین صفرا می افزاید و عده ای برای گدایی محبت تن به هر ذلت و دنائت در نزد هر کس و ناکس می دهند و به خاطر یک جمله ی "دوستت دارم" حاضرند آتش در خرمن هر دو جهان بزنند و دل در گروی جمال بی جمال بتان و مغان داده اند غنیمت اند این ساقیان سلسبیل محبت الهی. امروزه روز، بی هنران هنرمندنما که تمامی هنرشان زیبا نشان دادن صورت نازیبا و دلربا نمایاندن صدای نخراشیده است چنان عقل و هوش از ملت بربوده اند که ملت به مصداق کلام ربوبی به صم و بکم لا یشعرون شیئا مبدل شده اند. مردم ما گویا عادت کرده اند به مثابه ی کلام مولا ظرف را وارونه نگه دارند و کتاب را سر و ته بخوانند.

یاران یار و عزیزان جان، نیک می دانید که من خراباتی تر از این حرف ها هستم و ریا مرا به کار نیاید که فسق ما ظاهر است و حتی ستاریت الهی را تاب پوشانیدن آن نیست. ولی گفتم بایسته و شایسته است هر آنچه را که برای خویش می پسندم ، برای دیگران نیز بپسندم. عزیزان پسندیم این کار را آنگونه که پسندیدنی بود و از این روست که می پسندیم این کار را برای شما. خدا یار و یاورتان، اغتنموا الفرص.

فقط التماس دعا

-----------------------------------

پ.ن: سلسبیل نام چشمه ایست در بهشت. بعداً در اینجا در موردش بیشتر خواهید شنید!