اولین بار اصطلاح "جنگ حیدری و نعمتی" را از زبان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنرانیش در دانشگاه شنیدم. این روزها هم که مثل نقل و نبات در نوشته ها و سخنرانی ها از این اصطلاح استفاده می شود به همین سبب خالی از لطف ندیدم این اصطلاح را معنی کنم.

اما معنای این اصطلاح به نقل از لغت نامه ی دهخدا:

" نعمتی و حیدری ؛ نام دوفرقه ٔ غوغا که در غالب شهرهای ایران بوده اند. فرقه ٔنعمتی پیروان شاه نعمةاﷲ ولی بوده اند و فرقه ٔ حیدری پیروان طریقت شیخ حیدر زاوجی ولی . اغلب این دو فرقه با هم به نزاع برمی خاستند و اوضاع شهر را آشفته می کردند و جنگ و نزاع نعمتی و حیدری برای مخاصماتی که منشاء منطقی درستی ندارد و از تعصبات عوام سرچشمه گیرد مثل شده است ؛ مانند شیخی و بالاسری "

نعمتی ها دلشون خواست یه سری به اینجا بزنند حیدری ها هم به اینجا

یک نمونه ی فوتبالی برای جنگ حیدری و نعمتی